Midtlollands Rideklub

Midtlollands Rideklub

Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Midtlollands Rideklub.

Sted: Willers Gård, Vestergade 1, 4970 Rødby. 

Dato: Søndag den 26. Februar 2023 kl. 11,00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (varslet for generalforsamlingen og dagsorden godkendes). 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning. 

4. Valg af bestyrelsen 

På valg: 

Mie wede & Maja Rasmussen

5. Valg af juniormedlemmer 

På valg: Kristine Alstrøm

6. Valg af to suppleanter. 

7. Valg af juniorsuppleant. 

8. Valg af to revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Fastsættelse af kontingent 

11. Indkomne forslag (bedes være os i hænde inden d. 18/2-23)

12. Diverse pokaler uddeles. 

13. Eventuelt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved en frokost og beder Jer derfor give besked inden 

lørdag den 20/2- 2023 til Sonja Thorsen (mobil: 40 38 48 76 eller mail: 21sonjathorsen@gmail.com.) om I deltager og hvor mange 


HUSK KONTIGENT SKAL VÆRE BETALT FOR AT VÆRE STEMME BERETTIGET